Herken jij je in één van de volgende werksituaties?

  • Ik profileer mij niet altijd krachtig en zelfverzekerd
  • Het lukt mij vaak slecht om mijn planning te halen
  • Ik ervaar moeizame samenwerking met anderen
  • Mij zichtbaar inleven in anderen, dat kan beter
  • Ik heb last van overdreven perfectionisme
  • Ik wil in sommige situaties meer overwicht en invloed hebben
  • Ik heb last van onduidelijke rollen of tegenstrijdige doelen in mijn functie

Competentieontwikkeling is dan een uitkomst voor jou.

Investeer in jezelf en realiseer groei
Als psycholoog arbeid en gezondheid help ik je om je communicatief vermogen te vergroten, flexibeler in je werk te staan, beter keuzes te maken en effectiever om te gaan met feedback en verandering. Het resultaat van de coaching is dat je je vaardigheden hebt verbeterd om constructiever te reageren in voor jou lastige werksituaties.

Wat is competentieontwikkeling?
Competenties zijn je persoonlijke kwaliteiten die je in staat stellen te excelleren in bepaald gedrag. Competenties worden slechts voor een deel bepaald door je aanleg (verstandelijke, emotionele en fysieke kwaliteiten). Ook je bewustzijnsniveau, attitudes, overtuigingen, normen en waarden, percepties, vertrouwen in eigen kunnen, kennis en verwachtingen over de toekomst spelen een grote rol. Die aspecten van je persoonlijkheid zijn goed ontwikkelbaar. Bij Inspired at Work ligt het accent bij competentieontwikkeling op het versterken van je persoonlijke kwaliteiten, talenten en sterke kanten. Hoe meer je die weet in te zetten, des te effectiever je bepaald gedrag (competenties) kunt vertonen.

 

Lees hieronder over het CT-coachingsmodel

Het CT-coachingsmodel®
van Inspired at Work

Bij Inspired at Work verloopt competentieontwikkeling via de integrale CT-coachingsmodel. Dit model combineert de kracht van competentiegerichte coaching met talentgerichte coaching. Word in vier stappen sterker in je werk.

Herken jij je in een van de hierboven genoemde werksituaties of wil je meer weten over de aanpak?
Mail mij gerust of vul het contactformulier in.

Neem contact op

1. Inventariseren van je behoeften

De eerste stap in het traject begint altijd met het in kaart brengen van je behoeften. We staan stil bij de vraag wat je bij jezelf wil ontwikkelen en waarom. Samen maken we een analyse van je werksituatie en komen tot de kern van je coachingsvraag. Na de kennismakings- en intakefase wordt, soms ook samen met je leidinggevende, vastgesteld op welke competenties het coachingstraject gericht zal worden. Doel van de coaching is immers een concrete verbetering van je gedrag op de afgesproken competenties.

2. Oefenen met nieuw gedrag

In de coaching is het belangrijk dat je kunt oefenen met nieuwe vaardigheden. Ik werk zoveel mogelijk met praktijksituaties die door jou worden ingebracht. Het accent zal liggen op jou als persoon. Je krijgt van mij tips en tools aangereikt om nieuwe vaardigheden toe te passen. We bespreken de effectiviteit van je gedrag en je krijgt heldere feedback. Tijdens de sessies evalueren we je ontwikkelingstappen in relatie tot je doelen en sturen de aanpak zo nodig bij. Ik gebruik twee coachingsmethoden: competentiegerichte coaching en talentgerichte coaching.

3. Competentiegerichte coaching

Deze vorm van coaching richt zich op competenties die nog onvoldoende ontwikkeld zijn. Het richt zich op het behalen van het vereiste niveau van functioneren. De coachingsactiviteiten zijn vooral gericht op het verbeteren van je gedragsrepertoire.

4. Talentgerichte coaching

Deze vorm van coaching richt zich op je persoonlijke kwaliteiten, talenten en sterke kanten en juist niet op je ‘tekortkomingen’ (dat wat je niet kan). Dit is het vertrekpunt van je ontwikkeling. De eerste stap bij talentgerichte coaching is dat je leert benoemen wat je talenten, persoonlijke kwaliteiten en sterke kanten zijn. Hiervoor pas ik het principe van ‘waarderend coachen’ toe. Dit is een manier om inzicht te krijgen in de situaties waarin je op je best bent en de manier waarop je talenten daarbij een rol spelen. Het gaat erom dat je bepaalt bij welke kwaliteiten je een gevoel van identificatie, competentie en authenticiteit ervaart: “dit past bij mij, dit is waar ik goed in ben, dit is waar ik plezier in beleef”. Vervolgens bekijk je of je die talenten ook kunt gebruiken bij taken of in situaties die je moeilijk afgaan. Je gaat daarna aan de slag met drie soorten oefeningen om je talenten beter te leren kennen, effectiever te gebruiken en verder te ontwikkelen.

De competentie- en talentgerichte coachingsmethoden zijn allebei effectief en vullen elkaar aan. In de praktijk werk ik met beide methoden, maar met het accent op het toepassen van je talenten. Talentgerichte coaching is sterk intrinsiek motiverend: het heeft een positief effect op je motivatie, zelfvertrouwen, inzet en welbevinden.

Randvoorwaarden
Het is belangrijk dat je de basisvaardigheden hebt om het gewenste gedrag te kunnen uitvoeren en dat je geen beperkingen hebt vanuit de omgeving (je organisatie) om het gedrag te vertonen. Het is raadzaam met je werkgever te bespreken welke rollen, projecten of afdelingen jou een goede mogelijkheid bieden om je competentie(s) verder te ontwikkelen.

Competentieontwikkeling met behulp van het CT-coachingsmodel® is ontwikkeld door
drs. Eric Sipsma, Registerpsycholoog Arbeid en Gezondheid NIP te Amsterdam.