Wat is burn-out?
Burn-out is een geleidelijk proces, wat je niet in de gaten hoeft te hebben. Meestal heeft de omgeving het eerder in de gaten dan jijzelf. Burn-out kondigt zich aan door drie kernelementen: algehele lichamelijke en emotionele uitputting, cynisme of afstandelijkheid naar het werk en een verminderd gevoel van competentie.

Herstel je energie, veerkracht en motivatie
Als psycholoog arbeid en gezondheid help ik je om hernieuwde energie te krijgen en een verhoogd welzijn te ervaren zodat je jouw werk weer in je leven kunt integreren. Je werkt aan je balans op geestelijk, lichamelijk en emotioneel niveau. Om dat te bereiken neem je afscheid van tegenwerkende en tegenstrijdige doelen en ruil je deze in voor positieve en realistische doelen. Je maakt je vaardigheden en instrumenten eigen om te voorkomen dat je in je oude valkuilen stapt.

Oorzaken van een burn-out
Het zijn vaak de meest loyale en betrokken medewerkers die de grootste kans op uitval en burn-out hebben. Toch ligt de oorzaak van burn-out niet alleen bij jezelf en ook niet alleen bij het werk. Het gaat om de wisselwerking tussen de eisen van het werk en je persoonlijkheid. Talrijke persoonlijke of werkgerelateerde factoren kunnen een rol spelen bij het proces van burn-out. Het is belangrijk erachter te komen welke factoren bij jou een rol spelen, zodat daaraan gericht aandacht kan worden besteed in de begeleiding.

De beste aanpak
Onderzoek toont aan dat cognitieve gedragstherapie en een multimodale aanpak de meest effectieve interventies zijn. Elementen van deze aanpak zijn relaxatie-training, stress awareness, self-monitoring, cognitieve technieken, timemanagement, betere balans werk-privé, fysieke training, leefstijlverandering, versterken professionele vaardigheden, verbeteren sociaal-communicatieve vaardigheden, verbeteren sociale relaties en werkaanpassing.

De eerste signalen van burn-out

  • concentratie- en geheugenproblemen, moeite met het onthouden van tekst die je leest
  • moeite met logisch denken, problemen niet meer kunnen analyseren en oplossen
  • niet meer kunnen plannen en organiseren, van alles doen zonder iets af te maken
  • meer fouten maken, dit compenseren door harder te werken
  • piekeren, malen, besluiteloosheid
  • vermoeidheid, hoofdpijn
  • slaapklachten, maag-/darmproblemen
  • toenemende onzekerheid, emotioneler worden, gedeprimeerde stemming, angst(-aanvallen)
  • verminderde behoefte aan sociale contacten en hobby’s

Lees hieronder over het V6-behandelprotocol’

Het V6-behandelprotocol®
van Inspired at Work

Bij Inspired at Work verloopt de behandeling van burn-out via het V6-behandelprotocol. Dit protocol bestaat uit zes stappen die je energie, veerkracht en motivatie zal herstellen.

Herken jij je in een van de hierboven genoemde signalen of wil je meer weten over de aanpak?
Mail mij gerust of vul het contactformulier in.

Neem contact op

1. Vitaliseren van je fysieke en mentale gezondheid

Het herstelproces verloopt langs vier herstelervaringen. De kern van deze herstelervaringen is dat je je persoonlijke energiebronnen weer versterkt. Je energie, positieve emoties, gevoel van controle en vertrouwen in eigen kunnen nemen weer toe. Positieve emoties spelen een sleutelrol in je fysieke en mentale herstelproces.

2. Veranderen van je denkpatronen

Stoppen met piekeren is essentieel voor je herstel. Je werkt aan het onderzoeken, loslaten en vervangen van je belemmerende gedachten en overtuigingen (bijvoorbeeld: “ik kan niet gemist worden, ik draai overal voor op”) voor meer behulpzame denkpatronen. Je leert andere betekenis te geven aan ‘falen’ en ‘succes’ en zaken vanuit meerdere perspectieven te bekijken. Hierdoor kun je rustiger en met meer relativeringsvermogen reageren op lastige werksituaties.

3. Versterken van je persoonlijke effectiviteit

De ontwikkeling van jezelf is een belangrijke factor voor blijvend herstel. Je versterkt daarom je persoonlijke vaardigheden. Soms werk je aan je assertiviteit (nee zeggen), soms aan leren omgaan met verantwoordelijkheid (overcommitment) en de kunst van het delegeren (loslaten), dan weer aan je timemanagement, conflicthantering, zelfvertrouwen of probleemoplossende vaardigheden. Dit is afhankelijk van waar jouw persoonlijke valkuilen liggen.

4. Vergroten van je sociale steun

De kwaliteit van je sociale relaties is ook een belangrijke factor in je herstelproces. Sociale steun fungeert als een buffer tegen stress. Je leert daarom je sociale netwerken uit te bouwen en te intensiveren. Je leert aan te geven welke feedback, betrokkenheid en steun van je leidinggevende, collega of vriend belangrijk voor je is. Samen werken we aan je vaardigheden om sociale steun te mobiliseren binnen én buiten je werk.

5. Verbeteren van de person-job fit

De schadelijke effecten van burn-out kun je minimaliseren door een betere afstemming tussen jouw persoonlijke behoeften (bijvoorbeeld scholing, training en werkaanpassing) en je baan. Voor een goede afstemming tussen werk en persoon kijken we samen naar je taakeisen, werkomstandigheden en belastbaarheid. Wat je gezondheid sterk verbetert, is je tevredenheid met je werk, goed leiderschap, heldere verwachtingen, sociale relaties met collega’s, autonomie en controle in je werk. Samen onderzoeken we in welke mate het mogelijk is om de condities op je werk te verbeteren. Je betrekt je werkgever om de werklast in overeenstemming met jouw capaciteiten te brengen.

6. Verankeren van behaalde resultaten

Werkhervatting is een belangrijk aspect van je herstelproces. Samen maken we een terugvalpreventieplan zodat terugval bij werkhervatting geen kans meer krijgt. Wat zijn je leermomenten geweest? Wat wil je vasthouden en wat wil je nog verbeteren? Wat kan jouw verdere herstel belemmeren en bevorderen? Hoe kan je werkgever je ondersteunen in je herstelproces en bij het ontwikkelen van re-integratieactiviteiten? Je bespreekt met je werkgever of bedrijfsarts aspecten als werkomgeving, werktijden, werktempo, aantal uren, taken, fysieke werkomgeving, samenwerking, aansturing, pauzes, verantwoordelijkheid en dergelijke.

De burn-out behandeling volgens het V6-behandelprotocol® is ontwikkeld door
drs. Eric Sipsma, Registerpsycholoog Arbeid en Gezondheid NIP te Amsterdam.