Telefonische intake gratis!
Een telefonisch intakegesprek (max. 20 min.) is bij mij kosteloos

Kosten particulier
€ 120 euro per uur exclusief btw (de behandeling van burn-out is btw-vrijgesteld)

Kosten zakelijk
Intake + advies € 250,- totaal exclusief btw.

  • U krijgt als werkgever een analyse en schriftelijk plan van aanpak voor uw medewerker.
  • De intake bedraagt 1,5 uur incl. testafname.
  • U ontvangt tevens een offerte voor het begeleidingstraject.

Een coachingsgesprek duurt 90 minuten. De meeste mensen hebben 5 tot 8 gesprekken nodig (gemiddeld 10 uur).

Vergoedingen voor Competentieontwikkeling en Loopbaanbegeleiding
Vergoeding door je werkgever is vaak een mogelijkheid vanuit ontwikkelingsbudgetten. Je werkgever kan het zinvol vinden om te investeren in jouw duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling. In veel gevallen is er een budget beschikbaar om persoonlijke ontwikkelingsdoelen te behalen. Als werknemer kun je met jouw werkgever overleggen of je aanspraak kunt maken op dit budget zodat je dit kunt besteden aan je persoonlijke ontwikkeling. Vraag bij jouw werkgever de mogelijkheden voor vergoeding.

Vergoedingen voor Burnoutbehandeling
Indien je als werknemer in de ziektewet zit, treedt de Wet Verbetering Poortwachter in werking. Deze wet stelt de werkgever (én jij als werknemer) verantwoordelijk voor jouw herstel en reïntegratie in de eerste twee ziektejaren. Psychologische begeleiding kan dan een onderdeel uitmaken van het herstelplan. Je kunt de behandeling voor burn-out ook met jouw bedrijfsarts bespreken. Als hij achter de gekozen behandeling staat, kan hij jouw werkgever hierover adviseren. Informeer bij jouw werkgever, personeelszaken of bedrijfsarts naar de mogelijkheden voor vergoeding.

Raadpleeg daarnaast bij jouw zorgverzekeraar of behandeling van burn-out in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) vergoeding. Vergoeding via de zorgverzekeraar is soms beperkt mogelijk via een aanvullende verzekering. De behandeling van burn-out valt onder alternatieve hulpverlening.