Herken jij je in één van de volgende vragen?

  • In hoeverre is mijn functie of organisatie zodanig veranderd dat ik er niet langer in pas?
  • In hoeverre ben ik zelf veranderd zodat mijn functie of organisatie niet meer bij mij past?
  • Hoe creëer ik een betekenisvol bestaan in de context van mijn wereld en leven?
  • Wat vind ik nu echt belangrijk in een nieuwe baan?
  • Wat inspireert mij en geeft mij energie?
  • Hoe kan ik mijn huidige werk interessanter, leuker en uitdagender maken?
  • In welke richting kan ik mij het best ontwikkelen?

 Loopbaanbegeleiding is dan een uitkomst voor jou.

Bevlogen in je werk nu en later
Soms kun je het gevoel krijgen dat er ‘meer moet zijn’ of dat je bent afgedwaald van dat waar het werkelijk om draait. Om dit gevoel uit te diepen kan herbezinning op je loopbaan nuttig zijn. Herbezinning gaat over het bepalen van de plaats waar je op dit moment staat in je werk en leven, hoe je daar bent gekomen en waar je ideale toekomst ligt. De motivatie om je ideale baan en toekomst te creëren kan voortkomen uit behoefte aan meer controle over het soort werk dat je doet, uit behoefte aan meer betekenis van werk, uit behoefte aan een positiever zelfbeeld en uit behoefte aan meer verbinding met anderen.

In negen stappen naar je ideale baan >


Bij Inspired at Work verloopt Loopbaanbegeleiding in negen stappen.

Herken jij je in een van de genoemde vragen?
Wil je meer weten over de aanpak?
Bel mij gerust of vul het contactformulier in.

Neem contact op >

1. Analyseren van je loopbaan

Inzicht in de ‘logica’ van je loopbaan is een belangrijke stap. Je onderzoekt welke keuzes je met betrekking tot je loopbaan bewust hebt genomen en welke niet. Ook onderzoek je welke veranderingen binnen jezelf en in je (werk)omgeving van invloed zijn geweest op je keuzes. Je ziet hiermee in welke patronen je gedrag mogelijk hebben beïnvloed en herkent bepaalde lijnen die door je loopbaan lopen.

2. Inventariseren van je behoeften en waarden

Arbeid kan in verschillende behoeften voorzien. Je inventariseert welke behoeften je hebt ten aanzien van (de beloningen van) je werk. Je bepaalt of deze behoeften overeenkomen met de beloning die momenteel krijgt vanuit je werk. De mate waarin een organisatie past bij jouw normen en waarden is ook van groot belang voor je werkplezier. Je inventariseert welke waarden en normen in je organisatie gelden en bepaalt welke waarden bij je passen en welke niet.

3. Benoemen van je kernkwaliteiten

Inzicht in je persoonlijke kwaliteiten is belangrijk om je te ontplooien in je werk en om je loopbaankeuze daarop af te stemmen. Samen maken we een analyse van je persoonlijke kwaliteiten, talenten en sterke kanten. Ook je valkuilen en ontwikkelingsuitdaging neem je daarin mee. Wanneer jij je persoonlijke kwaliteiten weet in te zetten, is dat dit zichtbaar en herkenbaar in jouw handelen.

4. Onderzoeken van je interesses

Wat je intrinsiek motiveert en stimuleert is een belangrijk basis voor je werkplezier. Je inventariseert op welke (levens)gebieden je interesses liggen. Als je weinig tot geen interesses hebt, help ik je met het ontdekken van nieuwe interesses. Wanneer je meerdere interessegebieden hebt, help ik je met het maken van keuzes.

5. Identificeren van je vaardigheden

Een analyse van je vaardigheden is essentieel bij het oriënteren op een eventuele verandering van functie of organisatie. Je persoonlijke eigenschappen en interesses liggen aan de basis van je vaardigheden. Je brengt in kaart welke intellectuele, sociale en lichamelijke vaardigheden je hebt. Ook bepaal je welke vaardigheden je eventueel nog zou willen leren.

6. Creëren van werkbevlogenheid

Werkbevlogenheid is een staat van opperste voldoening die gekenmerkt wordt door vitaliteit, betrokkenheid bij het werk (toewijding) en opgaan in het werk (absorptie). Je hierop focussen is de ultieme weg om uit passiviteit te komen en meer energie te ontwikkelen. Er zijn vijf voorwaarden die het ervaren van opperste voldoening (flow) bevorderen. Ik leer je hoe je deze optimale beleving in je werk kunt creëren.

7. Stellen van persoonlijke doelen

Het stellen en vervolgens behalen van belangrijke persoonlijke (sub)doelen heeft een sterk motiverend effect. Persoonlijke doelen kunnen je weer op weg helpen wanneer blijkt dat je ontevreden of gedemotiveerd bent geraakt. Je doelen kunnen werk gerelateerd zijn, maar natuurlijk ook persoonlijk. Ik help je met het stellen van doelen die uitdagend voor je zijn en passen bij je mogelijkheden.

8. Vergroten van vertrouwen in eigen kunnen

Het vertrouwen in eigen kunnen speelt een belangrijke rol speelt in loopbaankeuze. Iemand met veel zelfvertrouwen in eigen kunnen, zal een meer uitdagende carrière aangaan, er vervolgens meer energie in steken om succesvol te zijn en meer doorzettingsvermogen tonen bij moeilijke situaties dan iemand die dit minder heeft. Zodoende is carrièrekeuze niet alleen afhankelijk van je persoonlijke interesse voor een bepaald vak, van specifieke talenten of vaardigheden die passen bij dat vak, maar ook van je vertrouwen in eigen kunnen. Er zijn vier verschillende manieren om het vertrouwen in eigen kunnen te vergroten. Ik help je met het versterken van je vertrouwen in eigen kunnen.

9. Ontwerpen van je ideale baan en toekomst

Alle voorgaande kennis en inzichten breng je samen in één overzichtelijk geheel. Hiermee ontstaat een beeld van je ideale baan en droomorganisatie. Je weet nu welke wensen je wilt gaan realiseren. Of misschien ben je er achter gekomen dat de organisatie waar je nu werkt of de functie die je bekleedt al aardig overeenkomt met je wensen en doelstellingen. Bespreek met je werkgever de mogelijkheid je functie anders in te delen, maar wel op zo’n manier dat je functie overeenkomt met je wensen.