Loopbaancoaching
Wanneer je in je baan weinig zingeving of plezier ervaart en je wilt oriënteren op een andere functie, beroep of studie kan ik je als A&G-psycholoog helpen. Deze individuele coaching is bedoeld voor loopbaanadvies en biedt inzicht in belangrijke vragen als ‘wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik’. Het resultaat van de coaching is dat je je talenten en mogelijkheden in kaart hebt gebracht en hebt vertaald naar passende taken, rollen, werkomgeving, studie of beroep.

Succesfactoren bij loopbaancoaching
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het bereiken van je ideale werksituatie afhankelijk is van twee belangrijke factoren: het stellen van doelen stellen en vertrouwen in eigen kunnen.

 Doelen stellen. Het stellen van persoonlijke doelen heeft een sterk motiverend effect. Persoonlijke doelen kunnen je weer op weg helpen wanneer je ontevreden of gedemotiveerd bent geraakt. Als A&G-psycholoog kan ik je helpen met het stellen van doelen die uitdagend voor je zijn en passen bij je mogelijkheden.

 Vertrouwen in eigen kunnen. Het vertrouwen in eigen kunnen, ook wel self-efficacy, speelt een belangrijke rol speelt in loopbaankeuze. Iemand met veel zelfvertrouwen in eigen kunnen, zal een meer uitdagende carrière aangaan, er vervolgens meer energie in steken om succesvol te zijn en meer doorzettingsvermogen tonen bij moeilijke situaties dan iemand die dit minder heeft. Zodoende is carrièrekeuze niet alleen afhankelijk van je persoonlijke interesse voor een bepaald vak, van specifieke talenten of vaardigheden die passen bij dat vak, maar ook van je vertrouwen in eigen kunnen. Als A&G-psycholoog kan ik je helpen met het versterken van je vertrouwen in eigen kunnen.

Coachingsdoelen
Als A&G-psycholoog kan ik je een helder loopbaanadvies geven en/of een route uitstippelen om je ideale werksituatie te bereiken. Dit is afhankelijk van je wensen, doelen en verwachtingen. Specifieke doelen voor de coaching kunnen zijn:

 Wat trekt mij aan in werk? Welke taken spreken mij minder aan? Hoe sluiten deze aan bij mijn behoeften, interesses en talenten?

 Wat is voor mij een toekomstig wenselijke werksituatie?

 Wat kan ik doen op korte, middellange en lange termijn om mij gewenste werksituatie vorm te (gaan) geven?

 Welke ontwikkelingsactiviteiten wil ik uitvoeren en mogelijke opleidingen volgen?

Aanpak loopbaancoaching
In het traject gebruik ik gevalideerde testen op het gebied van persoonlijkheid, loopbaanwaarden, interesse voor taken en sectoren en een beroepskeuzetest. Naast deze vragenlijsten vraag ik meestal ook tien open vragen te beantwoorden om goed zicht te krijgen op jou als persoon en werker. In de coachingssessies bespreken we de uitslagen van de testen alsmede jouw persoonlijke behoeften in relatie tot werk en ontwikkeling. Heb je behoefte aan alleen een beroepskeuze- of studieadvies en één of enkele coachingssessies? Of wil je liever uitgebreid ingaan op het maken van een analyse van je loopbaan (je onderzoekt welke keuzes je met betrekking tot je loopbaan bewust hebt genomen en welke niet, welke veranderingen binnen jezelf en in je (werk)omgeving van invloed zijn geweest op je keuzes, welke patronen je gedrag mogelijk hebben beïnvloed en welke lijnen door je loopbaan lopen)? In beide gevallen kun jij bij mij terecht. De meeste mensen hebben 1 tot 4 sessies nodig.

Mijn rol
In de coaching bespreek je jouw successen, inzichten, ervaringen en ontwikkelpunten. In mijn rol als A&G-psycholoog reflecteer ik daarop, geef ik feedback, breng verbanden en verdieping aan, geef ik tips en stimuleer je bij het creëren van situaties waarbij je jouw kwaliteiten benut en meer tevredenheid in je werk ervaart.

In vier stappen naar je ideale baan >

Herken jij je in één van de volgende vragen?

  • Hoe haal ik meer zingeving uit het werk dat ik doe?
  • In welke werkomgeving of sector pas ik het best?
  • Welke functie of rol past goed bij mijn kwaliteiten en interesses?
  • Wat maakt mij nu echt bevlogen?
  • Hoe kan ik mijn ideale functie bereiken?
  • Welke studiekeuze moet ik maken?

 Dan is loopbaancoaching een uitkomst voor jou.


Bij Inspired at Work verloopt Loopbaancoaching in vier stappen.

Meer weten over de aanpak?
Bel 085 – 876 89 81
Of vul het contactformulier in.

Neem contact op >

1. Intakegesprek

De eerste stap in het traject begint met een intakegesprek. Na een heldere analyse van je vraag en situatie zal ik een voorstel doen voor passende interventies en concreet plan van aanpak opstellen. Deze zullen afgestemd zijn op jouw doelen, wensen en verwachtingen.

2. Schriftelijk voorstel

Na het intakegesprek stel ik een schriftelijk plan van aanpak op. Hierin staan het aantal sessies (tijdspad), de doelen en de wijze waarop we de doelen willen bereiken.

3. Coachingssessies

Na akkoord op het schriftelijke voorstel plannen we de sessies in. De frequentie van de sessies gaat uiteraard in overleg. De meeste mensen willen bij aanvang frequent afspreken (1 keer in de 1 tot 2 weken). Later in het coachingstraject zit er meer tijd tussen de sessies (1 keer in de 3 tot 4 weken). Een sessie duurt 1 tot 1,5 uur, afhankelijk van jouw wens.

4. Evaluatiemoment

In de laatste sessie stellen we vast of de doelen zijn behaald. Wij kijken terug wat je heeft geholpen en welke keuzes je hebt gemaakt of wilt maken. Tenslotte plan ik een evaluatiemoment in vier maanden na de laatste coachingssessie. Vaak is het effect van de coaching dan echt goed zichtbaar.