Doel

Een levendig en gedetailleerd beeld creëren van wat er wel werkt en om positiviteit te gebruiken om de veranderingen te inspireren en te stimuleren die nodig zouden kunnen zijn om het goede vaker naar boven te brengen.

 

Doelgroep

Teams en afdelingen die een betere samenwerking willen en daarvoor een visie willen maken die in de organisatie breed gedragen wordt.

Meer weten over de aanpak?
Bel 085 – 876 89 81
Of vul het contactformulier in.

Neem contact op >

Inhoud

  • 5 stappen uit het 5 D-model:
  • DEFINE: vaststellen van de belangrijkste thema’s die er spelen in de organisatie (verleden – heden – toekomst), de kern van het gezamenlijke verhaal daaruit halen en het formuleren van een positief kernthema.
  • DISCOVER: inzicht krijgen in wanneer het positief kernthema er al was en samen bepalen welke factoren daaraan bijdragen en welke de belangrijkste zijn bij het ontwikkelen van het toekomstperspectief.
  • DREAM: samen een beeld bedenken die de gewenste toekomstsituatie weergeeft en bepalen wat men daarin samen wil.
  • DESIGN & DESTINY: acties vormgeven om een brug te slaan tussen het heden en de toekomst. Acties uitvoeren en waarderen: waar gaat al goed, waar wil men meer van, welke kansen en mogelijkheden zijn er al, stappen die men kan zetten en die energie geven.

Proces

  • Intake met opdrachtgever
  • 1 hele dag voor de training
  • Eventueel 2 dagdelen voor de training
  • Terugkomdag na 2 maanden