Meer weten over de aanpak? Bel 085 – 876 89 81 of vul het contactformulier in.

Waarom loopbaancoaching
Wanneer je in je werk weinig zingeving of plezier ervaart of als er een verandering zit aan te komen, kan ik je als A&G-psycholoog helpen. Deze individuele coaching is bedoeld voor helder loopbaanadvies en het maken van een persoonlijk ontwikkelplan. Het resultaat is dat je weet welke functie, beroep, rol of werkomgeving bij je past en hoe je daar kunt komen.

Herken jij je in één van de volgende vragen?

  • Hoe haal ik meer zingeving uit het werk dat ik doe?
  • In welke werkomgeving of sector pas ik het best?
  • Welke functie of rol past goed bij mijn kwaliteiten en interesses?

 

  • Wat maakt mij nu echt bevlogen?
  • Hoe kan ik mijn ideale functie bereiken?
  • Welke studiekeuze moet ik maken?

Coachingsdoelen
De doelen zijn afhankelijk van je vragen, wensen en verwachtingen. Vragen voor de coaching kunnen zijn:

  • Wat trekt mij aan in werk? Welke taken spreken mij minder aan? Hoe sluiten deze aan bij mijn behoeften, interesses en talenten?
  • Wat is voor mij een toekomstig wenselijke werksituatie?
  • Wat kan ik doen op korte, middellange en lange termijn om mij gewenste werksituatie vorm te (gaan) geven?
  • Welke ontwikkelingsactiviteiten wil ik uitvoeren en mogelijke opleidingen volgen?

Aanpak loopbaancoaching
In een aantal sessies bespreken wij je huidige werk, wat je kunt en leuk vindt, waar je in de toekomst mee bezig wilt zijn en wat de arbeidsmarktkansen zijn. Als coach help ik je om je plannen om te zetten in loopbaanstappen. In het traject gebruik ik gevalideerde testen op het gebied van persoonlijkheid, loopbaanwaarden, interesses voor bepaalde taken en sectoren en beroepskeuzetesten. Ook vraag ik open vragen over jezelf en je loopbaan schriftelijk te beantwoorden. Dat geeft meer inzicht in je ambitie en motivatie. In de coachingssessies bekijken we de testuitslagen alsmede jouw persoonlijke behoeften in relatie tot werk en ontwikkeling. Heb je behoefte aan alleen een advies of wil je begeleiding in het realiseren van je loopbaanwensen? Voor beide kun je bij mij terecht. De meeste mensen hebben 2 tot 4 sessies nodig.

Mijn rol
Belangrijk is dat jij de regisseur bent van je eigen loopbaan en toekomst. Ik stimuleer daarom zoveel mogelijk je eigen initiatief. In de coaching bespreek je jouw successen, inzichten, ervaringen en ontwikkelpunten. In mijn rol als A&G-psycholoog reflecteer ik daarop, geef ik feedback, breng verbanden en verdieping aan, geef ik tips en stimuleer je bij het creëren van situaties waarbij je jouw kwaliteiten benut en meer tevredenheid in je werk ervaart.


Bij Inspired at Work verloopt Loopbaancoaching in vier stappen.

1. Intakegesprek

De eerste stap in het traject begint met een intakegesprek. Na een heldere analyse van je vraag en situatie zal ik een voorstel doen voor passende interventies en concreet plan van aanpak opstellen. Deze zullen afgestemd zijn op jouw doelen, wensen en verwachtingen.

2. Schriftelijk voorstel

Na het intakegesprek stel ik een schriftelijk plan van aanpak op. Hierin staan het aantal sessies (tijdspad), de doelen en de wijze waarop we de doelen willen bereiken.

3. Coachingssessies

Na akkoord op het schriftelijke voorstel plannen we de sessies in. De frequentie van de sessies gaat uiteraard in overleg. De meeste mensen willen bij aanvang frequent afspreken (1 keer in de 1 tot 2 weken). Later in het coachingstraject zit er meer tijd tussen de sessies (1 keer in de 3 tot 4 weken). Een sessie duurt 1 tot 1,5 uur, afhankelijk van jouw wens.

4. Evaluatiemoment

In de laatste sessie stellen we vast of de doelen zijn behaald. Wij kijken terug wat je heeft geholpen en welke keuzes je hebt gemaakt of wilt maken. Tenslotte plan ik een evaluatiemoment in vier maanden na de laatste coachingssessie. Vaak is het effect van de coaching dan echt goed zichtbaar.