Doel

Het loopbaanassessment wordt ingezet bij oriëntatie op ander werk binnen of buiten de organisatie.

 

Doelgroep

Medewerkers die helder advies willen over welke functie(s) en werkomgeving het best bij hen passen.

Meer weten over de aanpak?
Bel 085 – 876 89 81
Of vul het contactformulier in.

Neem contact op >

Inhoud

 • Diepte-interview
 • Persoonlijkheid, talenten en competenties
 • Drijfveren en carrièrewaarden
 • Beroepskeuzetest
 • Interesses in taken en sectoren
 • Schriftelijke opdracht
 • Rapportage met helder loopbaanadvies
 • Nagesprek met opdrachtgever en werknemer

Proces 

 • Telefonische intake opdrachtgever
 • Afname assessment binnen 1 week
 • Duur assessment 1 dag
 • Rapportage binnen 5 werkdagen
 • Eindevaluatie na 2 maanden

OVER ASSESSMENTS

Zicht op vaardigheden
Hoe krijg je als werkgever zicht op vaardigheden van medewerkers? Hoe bouw je aan een gemotiveerd team dat elkaar aanvult en kan meegroeien in marktontwikkelingen? Hoe kom je tot weloverwogen beslissingen over aanstelling, ontwikkeling en promotie? Om antwoord te krijgen op deze vragen wordt de assessment center methode ingezet. Het is een uitstekende manier om vaardigheden inzichtelijk te maken en te beoordelen.

Toepassingen
Bij Inspired at Work Company kun je een assessment inzetten voor zeven verschillende doeleinden:

 • Selectie
  Een selectie-assessment is een waardevol instrument in een selectieprocedure. Het geeft je goed inzicht in de kwaliteiten en aandachtspunten van de kandidaat of medewerker. Door de juiste kandidaat of medewerker aan te stellen voorkom je dat je onnodig kosten maakt.
 • Ontwikkeling
  Een meer ontwikkelingsgericht assessment, ‘development center’ genaamd, geeft inzicht in het ontwikkelpotentieel en de doorgroeimogelijkheden van een kandidaat of medewerker.
 • Floreren
  Een floreer-assessment helpt een medewerker zijn geluksgevoel op de lange termijn te versterken en meer betekenis te geven aan zijn eigen leven en dat van anderen.
 • Online
  Een online-assessment wordt ingezet voor een snelle en objectieve onderbouwing van je keuze voor een kandidaat.
 • Loopbaan
  Een loopbaan-assessment geeft inzicht in welke functie(s), rollen en werkomgeving voor een medewerker passend zijn.
 • Inzetbaarheid
  Een inzetbaarheid-assessment geeft inzicht in de inzetbaarheidsrisico’s die een medewerker kan wegnemen en/of kansen die kunnen worden benut. Door te investeren in duurzame inzetbaarheid kun je als organisatie flexibel en competitief in de markt blijven opereren.
 • Feedback
  Het 360 graden feedback-assessment geeft je goed inzicht in de competenties en prestaties van je teammedewerkers. Hierdoor is gerichte professionalisering mogelijk.

Selectie-Assessment
Huidig gedrag is een goede voorspeller van toekomstig gedrag. Een selectie-assessment bestaat uit verschillende, zorgvuldig gekozen instrumenten en oefeningen die zoveel mogelijk de relevante werkzaamheden simuleren om het functioneren van de deelnemer te kunnen voorspellen. In het assessment worden de intellectuele capaciteiten van een kandidaat getest en de specifieke persoonskenmerken, ambities en werkstijl onderzocht. In het rollenspel worden juist die competenties aangesproken die van belang zijn voor de functie. In een interview wordt de verkregen informatie verder geïntegreerd en uitgediept.

Ontwikkel-Assessment
Een meer ontwikkelingsgericht assessment geeft inzicht in het ontwikkelpotentieel en de doorgroeimogelijkheden van een kandidaat of medewerker. In het ontwikkel-assessment worden zowel intelligentietesten, persoonlijkheids- en gedragsvragenlijsten ingezet als verscheidene assessment oefeningen. Bij dit laatste wordt gekeken hoe snel men feedback kan toepassen. Bovendien wordt bekeken in hoeverre de deelnemer inzicht heeft in zijn kwaliteiten en competenties. In het reflectiegesprek krijgt de deelnemer waardevolle feedback over ontwikkelpunten. Ook in de rapportage wordt veel aandacht besteed aan het verder ontwikkelen van competenties met gerichte gedrags-, trainings- en opleidingsadviezen.

Floreer-Assessment
Een floreer-assessment helpt de medewerker te ontdekken waar zijn sleutel tot duurzaam geluk ligt en hoe deze zijn unieke recept om te floreren kan samenstellen. Floreren betekent tot bloei komen en gaat over optimaal functioneren: je goed voelen èn goed doen voor jezelf, anderen en de samenleving. In dit assessment wordt ingezoomd op 15 ingrediënten van mentaal welbevinden. Welke dragen bij de medewerker het meest bij aan floreren? Wat helpt de medewerker om de beste versie te worden van zichzelf? In dit assessment krijgt de medewerker vragenlijsten over psychologische basisbehoeften, character strenghts, mentaal welbevinden, persoonlijkheid en een simulatie naar keuze. In de rapportage wordt het unieke floreer-recept van de medewerker beschreven en welke ingrediënten de medewerker wil toevoegen. Daarmee kan de medewerker zijn geluksgevoel op de lange termijn versterken en krijgt zijn leven nog meer betekenis.

Online-Assessment
Hoewel een klassiek assessment nog altijd de best voorspellende waarde heeft, vraagt de praktijk soms om slimmere oplossingen. Denk aan situaties waarin het budget beperkt is, er weinig tijd is, een uitgebreid assessment onnodig is of wanneer deelnemers in het buitenland verblijven. Dan is een online-assessment een waardevol instrument. Senior assessment-adviseurs bespreken de testresultaten met je in relatie tot het functieprofiel en de context van je organisatie. Zij sparren met je over je vraag. Met het online-assessment kun je je keuze voor een kandidaat objectiever onderbouwen.

Loopbaan-Assessment
Een loopbaan-assessment geeft een breder zicht op functiemogelijkheden van een medewerker. Het loopbaan-assessment wordt ingezet bij oriëntatie op ander werk binnen of buiten de organisatie. In dit assessment krijgt de medewerker vragenlijsten op het gebied van beroeps- en functie-interesses, carrière-drijfveren, persoonlijkheid, talenten en competenties. In het interview wordt de motivatie en ambitie, de gevolgde loopbaan, persoonlijke ontwikkeling en carrière- en levensvraagstukken besproken. In de rapportage wordt helder advies gegeven over welke functie(s), rollen en werkomgeving het best bij de medewerker passen.

Duurzame Inzetbaarheid-Assessment
Een duurzame inzetbaarheids-assessment geeft inzicht in hoe een medewerker gezond, productief en met plezier het huidige en toekomstige werk kan blijven doen. In het assessment wordt zowel een duurzame inzetbaarheidscan ingezet als drijfveren-, persoonlijkheids- en competentievragenlijsten. In het interview wordt de kennis, vaardigheden, motivatie en het huidige werk en leven van de medewerker besproken. In de rapportage worden kansen voor duurzame inzetbaarheid en inzetbaarheidsrisico’s benoemd en afgesloten met een persoonlijk ontwikkeladvies.

360 Graden Feedback-Assessment
Het 360 graden feedback-assessment geeft goed inzicht in de competenties en prestaties van teammedewerkers. Met op maat gemaakte online vragenlijsten kunnen teammedewerkers diverse feedbackrondes uitzetten bij medewerkers, collega’s, leidinggevenden en klanten. De zelfbeoordeling van iedere teammedewerker leidt tot een beeld, welke wordt afgezet tegen het beeld van de feedbackgevers. Het 360 graden feedback-assessment stelt je in staat te analyseren waar de medewerker sterk en minder sterk in is. Dit kan de medewerker helpen bij het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan. Gerichte teamontwikkeling is hierdoor mogelijk.

Werkwijze
Ieder assessment bij Inspired at Work Company start met een intake waarin de vraag- en doelstelling wordt besproken. Ook de wijze van rapporteren wordt afgestemd met de opdrachtgever. Het assessment resulteert in een duidelijke rapportage en concreet advies. De duur van een assessment duurt doorgaans een halve dag. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij je wensen, kun je kiezen uit de zeven assessmentmodules.

Onderscheidend in kwaliteit
Inspired at Work Company werkt onafhankelijk en professioneel. Alle assessments worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van NIP-gecertificeerde registerpsychologen (Nederlands Instituut van Psychologen). Inspired at Work Company maakt gebruik van gevalideerd en betrouwbaar testmateriaal. Ook onderscheidt het zich door een persoonlijke en integere aanpak. Bij het bureau werken ervaren en gekwalificeerde psychologen met minimaal vijftien jaar ervaring in het uitvoeren assessments.

Kosten
De kosten zijn afhankelijk van het type assessment. Inspired at Work Company stuurt je graag een offerte op maat toe.