Doel

Het loopbaanassessment wordt ingezet bij oriëntatie op ander werk binnen of buiten de organisatie.

Doelgroep

Medewerkers die helder advies willen over welke functie(s) en werkomgeving het best bij hen passen.

Meer weten over de aanpak?
Bel 085 – 876 89 81
Of vul het contactformulier in.

Neem contact op >

Inhoud

 • Diepte-interview
 • Persoonlijkheid, talenten en competenties
 • Drijfveren en carrièrewaarden
 • Beroepskeuzetest
 • Interesses in taken en sectoren
 • Schriftelijke opdracht
 • Rapportage met helder loopbaanadvies
 • Nagesprek met opdrachtgever en werknemer

Proces 

 • Telefonische intake opdrachtgever
 • Afname assessment binnen 1 week
 • Duur assessment 1 dag
 • Rapportage binnen 5 werkdagen
 • Eindevaluatie na 2 maanden

OVER ASSESSMENTS

Zicht op vaardigheden
Hoe krijg je als werkgever zicht op vaardigheden van medewerkers? Hoe bouw je aan een gemotiveerd team dat elkaar aanvult en kan meegroeien in marktontwikkelingen? Hoe kom je tot weloverwogen beslissingen over aanstelling, ontwikkeling en promotie? Om antwoord te krijgen op deze vragen wordt steeds vaker de assessment center methode ingezet. Het is een uitstekende manier om vaardigheden inzichtelijk te maken en te beoordelen.

Toepassingen
Je kunt een assessment inzetten voor verschillende doeleinden:

 • Selectie
  Een assessment is een waardevol instrument in een selectieprocedure. Het geeft je goed inzicht in de kwaliteiten en aandachtspunten van de kandidaat. Door de juiste kandidaat aan te stellen voorkom je dat je onnodig kosten maakt.
 • Ontwikkeling
  Een meer ontwikkelingsgericht assessment, ‘development center’ genaamd, geeft inzicht in het ontwikkelpotentieel en de doorgroeimogelijkheden van een kandidaat of medewerker.
 • Loopbaan
  Een loopbaanassessment geeft inzicht in welke functie(s) en werkomgeving voor je medewerker passend zijn.
 • Inzetbaarheid
  Een assessment ter bevordering van duurzame inzetbaarheid geeft inzicht in de inzetbaarheidsrisico’s die een medewerker kan wegnemen en/of kansen die kunnen worden benut. Door te investeren in duurzame inzetbaarheid kun je als organisatie flexibel en competitief in de markt blijven opereren.
 • Feedback
  Het 360 graden feedback assessment geeft je goed inzicht de competenties en prestaties van je teammedewerkers. Hierdoor is gerichte professionalisering mogelijk.

Werkwijze
Ieder assessment start met een intake waarin de vraagstelling wordt besproken en de te onderzoeken competenties worden vastgesteld. Ook de wijze van rapporteren wordt afgestemd met je als opdrachtgever. Het assessment resulteert binnen één tot vijf werkdagen in een duidelijke rapportage en concreet advies. De duur van een assessment varieert van enkele uren tot een hele dag. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij je wensen, kun je kiezen uit vijf assessmentmodules; het Selectie Assessment, Ontwikkel Assessment, Loopbaan Assessment, Duurzame Inzetbaarheid Assessment en 360 Graden Feedback Assessment.

Selectie Assessment
Huidig gedrag is een goede voorspeller van toekomstig gedrag. Een selectie-assessment bestaat uit verschillende, zorgvuldig gekozen instrumenten en oefeningen die zoveel mogelijk de relevante werkzaamheden simuleren om het functioneren van de deelnemer te kunnen voorspellen. In het assessment worden de intellectuele capaciteiten van een kandidaat getest en de specifieke persoonskenmerken, ambities en werkstijl onderzocht. In het rollenspel worden juist die competenties aangesproken die je van belang acht. In een interview wordt de verkregen informatie verder geïntegreerd en uitgediept.

Ontwikkel Assessment
Een meer ontwikkelingsgericht assessment geeft inzicht in het ontwikkelpotentieel en de doorgroeimogelijkheden van een kandidaat of medewerker. In het ontwikkelassessment worden zowel intelligentietesten, persoonlijkheids- en gedragsvragenlijsten ingezet als verscheidene assessment oefeningen. Bij dit laatste wordt gekeken hoe snel men feedback kan toepassen. Bovendien wordt bekeken in hoeverre de kandidaat inzicht heeft in zijn kwaliteiten en competenties. In het reflectiegesprek krijgt de deelnemer waardevolle feedback over ontwikkelpunten. Ook in de rapportage wordt veel aandacht besteed aan het verder ontwikkelen van competenties met gerichte gedrags-, trainings- en opleidingsadviezen.

Loopbaan Assessment
Een loopbaanassessment geeft een breder zicht op functiemogelijkheden van een werknemer. Het loopbaan-assessment wordt ingezet bij oriëntatie op ander werk binnen of buiten de organisatie. In dit assessment krijgt de werknemer vragenlijsten op het gebied van beroeps- en functie-interesses, carrière-drijfveren, persoonlijkheid, talenten en competenties. In het interview wordt de motivatie en ambitie, de gevolgde loopbaan, persoonlijke ontwikkeling en carrière- en levensvraagstukken besproken. In de rapportage wordt helder advies gegeven over welke functie(s) en werkomgeving het best bij je medewerker passen.

Duurzame Inzetbaarheid Assessment
Een duurzame inzetbaarheid assessment geeft inzicht in hoe een medewerker gezond, productief en met plezier het huidige en toekomstige werk kan blijven doen. In het assessment wordt zowel een duurzame inzetbaarheidscan ingezet als drijfveren-, persoonlijkheids- en competentievragenlijsten. In het interview wordt de kennis, vaardigheden, motivatie en het huidige werk en leven van de medewerker besproken. In de rapportage worden kansen voor duurzame inzetbaarheid en inzetbaarheidsrisico’s benoemd en afgesloten met een persoonlijk ontwikkelplan.

360 Graden Feedback Assessment
Het 360 graden feedback assessment geeft je goed inzicht de competenties en prestaties van je teammedewerkers. Met op maat gemaakte online vragenlijsten kunnen teammedewerkers diverse feedbackrondes uitzetten bij medewerkers, collega’s, leidinggevenden en klanten. De zelfbeoordeling van de teammedewerker leidt tot een beeld, welke wordt afgezet tegen het beeld van de feedbackgevers. Het 360 graden feedback assessment stelt je in staat te analyseren waar de medewerker sterk en minder sterk in is. Dit kan de medewerker helpen bij het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan. Gerichte teamontwikkeling is hierdoor mogelijk.

Onderscheidend in kwaliteit
Inspired at Work Company werkt onafhankelijk en professioneel. Alle assessments worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van NIP-gecertificeerde psychologen (Nederlands Instituut van Psychologen). Inspired at Work Company maakt gebruik van gevalideerd en betrouwbaar testmateriaal. Ook onderscheidt het zich door een persoonlijke en integere aanpak. Bij het bureau werken drie senior psychologen met ieder vijftien jaar ervaring in het uitvoeren assessments.

Kosten
De kosten zijn afhankelijk van de doelstelling en duur van het assessment. Inspired at Work Company stuurt je graag een offerte op maat.