Telefonische intake gratis!
Een telefonisch intakegesprek (max. 15 min.) is bij mij kosteloos.

Kosten particulier

 € 105 euro per uur coaching exclusief btw (de behandeling van werkgerelateerde psychische klachten is btw-vrijgesteld)

 Aan sommige online testen en vragenlijsten zijn kosten verbonden. Deze kosten kunnen naast de kosten voor het uurtarief in rekening worden gebracht. Neem contact op voor meer informatie.

Kosten zakelijk

 € 165 per uur coaching exclusief btw

 € 250 voor een intakegesprek en schriftelijk advies exclusief btw.

  • De intake bedraagt 1,5 uur inclusief testafname. De werkgever ontvangt tevens een offerte voor het coachingstraject.

Vergoeding via je zorgverzekeraar
Raadpleeg bij je zorgverzekeraar of de behandeling van werkgerelateerde psychische klachten in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) vergoeding. De behandeling van werkgerelateerde psychische klachten valt onder alternatieve zorg. Ik sta als zorgverlener geregistreerd in het AGB-register onder nummer 94105808 én als Psycholoog Arbeid en Gezond bij het Nederlands Instituut voor Psychologen onder nummer 25152.

Vergoeding voor Persoonlijke Ontwikkeling en Loopbaancoaching
Vergoeding voor persoonlijke ontwikkeling en loopbaancoaching door je werkgever is soms mogelijk vanuit een scholings- en opleidingsbudget. Je werkgever kan het zinvol vinden om te investeren in je persoonlijke ontwikkeling of duurzame inzetbaarheid. Als werknemer kun je met je werkgever overleggen of je aanspraak kunt maken op dit budget. Bespreek met je werkgever wat de mogelijkheden zijn.

Vergoeding werkgerelateerde psychische klachten via je werkgever
Indien je als werknemer in de ziektewet zit, treedt de WPV (Wet Verbetering Poortwachter) in werking. Deze wet stelt je werkgever én jij als werknemer verantwoordelijk zijn voor je herstel en reïntegratie in de eerste twee ziektejaren. Arbeidspsychologische begeleiding kan onderdeel zijn van een herstelplan. Je kunt de behandeling van werkgerelateerde psychische klachten ook met je bedrijfsarts bespreken. Als hij achter de gekozen aanpak staat, kan hij je werkgever hierover adviseren. Bespreek met je werkgever de mogelijkheden voor vergoeding.