Telefonische intake gratis!

 • Een telefonisch intakegesprek (max. 15 min.) is bij mij kosteloos.

 

Kosten particulier

 • € 105 euro per uur coaching exclusief btw (de behandeling van werkgerelateerde psychische klachten is btw-vrijgesteld)
 • Aan sommige online testen en vragenlijsten zijn kosten verbonden. Deze kosten kunnen naast de kosten voor het uurtarief in rekening worden gebracht. Neem contact op voor meer informatie.

 

Kosten zakelijk

 • € 165 per uur coaching exclusief btw
 • € 250 voor een intakegesprek en schriftelijk plan van aanpak exclusief btw.
 • De intake bedraagt 1,5 uur inclusief testafname. De werkgever ontvangt tevens een offerte voor het coachingstraject.

 

Vergoeding via je zorgverzekeraar
Raadpleeg je zorgverzekeraar of de behandeling van psychische klachten in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) vergoeding. De vergoeding van psychische klachten (‘psychosociale zorg’) valt onder Alternatieve Zorg. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van je aanvullende pakket. Je zorgverzekeraar kan je informeren hoeveel budget je hebt vanuit je polisvoorwaarden. Ik sta als zorgverlener geregistreerd in het AGB-register onder nummers 94105808 (persoonlijke AGB) en 94064760 (praktijk AGB) én als Psycholoog Arbeid en Gezond bij beroepsvereniging het Nederlands Instituut van Psychologen onder nummer 25152.

Vergoeding voor Persoonlijke Ontwikkeling en Loopbaancoaching
Vergoeding voor persoonlijke ontwikkeling en loopbaancoaching door je werkgever is soms mogelijk vanuit een scholings- en opleidingsbudget. Je werkgever kan het zinvol vinden om te investeren in je persoonlijke ontwikkeling of duurzame inzetbaarheid. Als werknemer kun je met je werkgever overleggen of je aanspraak kunt maken op dit budget. Bespreek met je werkgever wat de mogelijkheden zijn.

Vergoeding werkgerelateerde psychische klachten via je werkgever
Indien je als werknemer in de ziektewet zit, treedt de WPV (Wet Verbetering Poortwachter) in werking. Deze wet stelt je werkgever én jij als werknemer verantwoordelijk zijn voor je herstel en reïntegratie in de eerste twee ziektejaren. Arbeidspsychologische begeleiding kan onderdeel zijn van een herstelplan. Je kunt de behandeling van werkgerelateerde psychische klachten ook met je bedrijfsarts bespreken. Als hij achter de gekozen aanpak staat, kan hij je werkgever hierover adviseren. Bespreek met je werkgever de mogelijkheden voor vergoeding.

OVER ASSESSMENTS

Zicht op vaardigheden
Hoe krijgt u als werkgever zicht op vaardigheden van medewerkers? Hoe bouwt u aan een gemotiveerd team dat elkaar aanvult en kan meegroeien in marktontwikkelingen? Hoe komt u tot weloverwogen beslissingen over aanstelling, ontwikkeling en promotie? Om antwoord te krijgen op deze vragen wordt steeds vaker de assessment center methode ingezet. Het is een uitstekende manier om vaardigheden inzichtelijk te maken en te beoordelen.

Toepassingen
U kunt een assessment inzetten voor verschillende doeleinden:

 • Selectie
  Een assessment is een waardevol instrument in een selectieprocedure. Het geeft u goed inzicht in de kwaliteiten en aandachtspunten van de kandidaat. Door de juiste kandidaat aan te stellen voorkomt u dat u onnodig kosten maakt.
 • Ontwikkeling
  Een meer ontwikkelingsgericht assessment, ‘development center’ genaamd, geeft inzicht in het ontwikkelpotentieel en de doorgroeimogelijkheden van een kandidaat of medewerker.
 • Loopbaan
  Een loopbaanassessment geeft inzicht in welke functie(s) en werkomgeving voor uw medewerker passend zijn.

Werkwijze
Ieder assessment start met een intake waarin de vraagstelling wordt besproken en de te onderzoeken competenties worden vastgesteld. Ook de wijze van rapporteren wordt afgestemd met u als opdrachtgever. Het assessment resulteert binnen één tot vijf werkdagen in een duidelijke rapportage en concreet advies. De duur van een assessment varieert van enkele uren tot een hele dag. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw wensen, kunt u kiezen uit drie assessmentmodules; het Selectie Assessment, Ontwikkel Assessment en Loopbaan Assessment.

Kosten
De kosten zijn afhankelijk van de doelstelling en duur van het assessment. Inspired at Work Company stuurt u graag een offerte op maat.

Selectie Assessment
Huidig gedrag is een goede voorspeller van toekomstig gedrag. Een assessment bestaat uit verschillende, zorgvuldig gekozen instrumenten en oefeningen die zoveel mogelijk de relevante werkzaamheden simuleren om het functioneren van de deelnemer te kunnen voorspellen. In het selectie-assessment worden de intellectuele capaciteiten van een kandidaat getest en de specifieke persoonskenmerken, ambities en werkstijl onderzocht. In het rollenspel worden juist die competenties aangesproken die u van belang acht. In een interview wordt de verkregen informatie verder geïntegreerd en uitgediept. Bovendien wordt bekeken in hoeverre de kandidaat inzicht heeft in zijn kwaliteiten en competenties.

Ontwikkel Assessment
Een meer ontwikkelingsgericht assessment geeft inzicht in het ontwikkelpotentieel en de doorgroeimogelijkheden van een kandidaat of medewerker. In het ontwikkelassessment worden zowel intelligentietesten, persoonlijkheids- en gedragsvragenlijsten ingezet als verscheidene assessment oefeningen. In het reflectiegesprek krijgt de deelnemer waardevolle feedback over ontwikkelpunten. Ook in de rapportage wordt veel aandacht besteed aan het verder ontwikkelen van competenties met gerichte gedrags-, trainings- en opleidingsadviezen.

Loopbaan Assessment
Een loopbaan-assessment geeft een breder zicht op functiemogelijkheden van een werknemer. Het loopbaan-assessment wordt ingezet bij oriëntatie op ander werk binnen of buiten de organisatie. In dit assessment krijgt de werknemer vragenlijsten op het gebied van beroeps- en functie-interesses, carrière-drijfveren, persoonlijkheid, talenten en competenties. In het interview wordt de motivatie en ambitie, de gevolgde loopbaan, kernkwaliteiten, persoonlijke ontwikkeling en carrière- en levensvraagstukken besproken en uitgediept. In de rapportage wordt helder advies gegeven over welke functie(s) en werkomgeving het best bij uw medewerker passen.

Onderscheidend in kwaliteit
Inspired at Work Company werkt onafhankelijk en professioneel. Alle assessments worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van NIP-gecertificeerde psychologen (Nederlands Instituut van Psychologen). Inspired at Work Company maakt gebruik van gevalideerd en betrouwbaar testmateriaal. Ook onderscheidt het zich door een persoonlijke en integere aanpak. Bij het bureau werken drie senior psychologen met ieder vijftien jaar ervaring in het uitvoeren assessments.