Telefonische intake gratis!

  • Een telefonisch intakegesprek (max. 15 min.) is bij ons kosteloos.

Kosten particulier

  • € 145 euro per uur coaching exclusief btw.
  • Aan sommige tests kunnen extra kosten verbonden zijn. Neem contact op voor meer informatie.

Kosten zakelijk

  • € 215 per uur coaching exclusief btw.

Vergoeding via je zorgverzekeraar
Wij zijn als Registerpsychologen Arbeid en Organisatie niet opgenomen in het BIG-register. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de behandeling van werkgerelateerde psychische klachten niet. Zij vinden dit onder de verantwoordelijkheid van de werkgever vallen. Wij adviseren je dit met je werkgever te bespreken.

Vergoeding via je werkgever
Indien je als werknemer in de ziektewet zit, treedt de WPV (Wet Verbetering Poortwachter) in werking. Deze wet stelt dat de werkgever en werknemer samen verantwoordelijk zijn voor het herstel en de reïntegratie van de werknemer in de eerste twee ziektejaren. Arbeidspsychologische begeleiding kan onderdeel zijn van jouw herstelplan. Binnen deze context kun je de behandeling van werkgerelateerde psychische klachten met je werkgever en/of bedrijfsarts bespreken. Wij adviseren je met je werkgever de mogelijkheden voor vergoeding te bespreken.

Vergoeding via scholings- en opleidingsbudget
Vergoeding voor persoonlijke ontwikkeling en loopbaancoaching door een werkgever is vaak mogelijk vanuit een scholings- en opleidingsbudget. Je werkgever kan het zinvol vinden om te investeren in je persoonlijke (loopbaan)ontwikkeling. Bespreek met je werkgever wat de mogelijkheden zijn.