Telefonische intake gratis!

  • Een telefonisch intakegesprek (max. 15 min.) is bij mij kosteloos.

 

Kosten particulier

  • € 115 euro per uur coaching exclusief btw (de behandeling van werkgerelateerde klachten is btw-vrijgesteld)
  • Aan sommige online testen zijn kosten verbonden. Deze kosten kunnen naast de kosten voor het uurtarief in rekening worden gebracht. Neem contact op voor meer informatie.

Kosten zakelijk

  • € 165 per uur coaching (ex. btw)
  • € 250 voor een intakegesprek + schriftelijk plan van aanpak (ex. btw). De werkgever ontvangt tevens een offerte voor het coachingstraject.

Vergoeding via je zorgverzekeraar
Ik sta als zorgverlener geregistreerd in het AGB-register onder nummers 94105808 (persoonlijke AGB) en 94064760 (praktijk AGB) én als Psycholoog Arbeid en Gezond bij beroepsvereniging het Nederlands Instituut van Psychologen (onder nummer 25152). Ik ben niet opgenomen in het BIG-register. De meeste zorgverzekeraars vergoeden mijn behandeling van werkgerelateerde psychische klachten niet. Zij vinden dit onder de verantwoordelijkheid van de werkgever vallen.

Vergoeding via je werkgever
Indien je als werknemer in de ziektewet zit, treedt de WPV (Wet Verbetering Poortwachter) in werking. Deze wet stelt de werkgever én werknemer verantwoordelijk zijn voor het herstel en de reïntegratie van de werknemer in de eerste twee ziektejaren. Arbeidspsychologische begeleiding kan onderdeel zijn van jouw herstelplan. Je kunt de behandeling van werkgerelateerde psychische klachten met je werkgever (en/of bedrijfsarts) bespreken. Als je werkgever achter de gekozen aanpak staat, kun je bespreken wat de mogelijkheden voor vergoeding zijn.

Vergoeding via scholings- en opleidingsbudget
Vergoeding voor persoonlijke ontwikkeling en loopbaancoaching door je werkgever is soms mogelijk vanuit een scholings- en opleidingsbudget. Je werkgever kan het zinvol vinden om te investeren in je persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Bespreek met je werkgever wat de mogelijkheden zijn.