Persoonlijke ontwikkeling
Wanneer je belemmeringen ervaart in je persoonlijk functioneren en/of waarbij dat is vastgesteld in een functioneringsgesprek kan ik je als A&G-psycholoog helpen. Deze individuele coaching is bedoeld om je persoonlijke effectiviteit te versterken en je competenties verder te ontwikkelen. Wat het doel van de coaching ook mag zijn, het resultaat is dat je handvatten hebt gekregen om je eigen gedrag en functioneren te verbeteren.

Versterk je Psychologisch Kapitaal
Om optimaal te kunnen functioneren in je werk en leven spelen persoonlijke kwaliteiten als vertrouwen, optimisme, hoop en veerkracht vaak een cruciale rol. Vertrouwen verwijst naar het vertrouwen dat je hebt dat de inspanning die je levert zal leiden tot succes. Optimisme heeft betrekking op je overtuiging dat gebeurtenissen in je leven over het algemeen positief zullen uitpakken. Hoop gaat over vasthoudend zijn in het nastreven van je doelen en – indien nodig – je pad kunnen bijstellen om te kunnen slagen. En veerkracht verwijst naar het kunnen terugveren wanneer je met een probleem of tegenslag wordt geconfronteerd en zelfs boven jezelf kunnen uitstijgen om succes te bereiken. Deze vier persoonlijke kwaliteiten worden in de psychologie ook wel PsyCap genoemd, oftewel psychologisch kapitaal.

Voordelen van Psychologisch Kapitaal
PsyCap is een positieve en ontwikkelbare psychologische toestand van een individu. Voordelen van PsyCap zijn dat het te ontwikkelen is en met korte gerichte interventies versterkt kan worden, dat het wetenschappelijk onderbouwd is, en positieve effecten laat zien op het functioneren en welbevinden van mensen in organisaties. PsyCap is een persoonlijke hulpbron wat je helpt om je problemen aan te pakken, keuzes te maken, uitdagingen aan te gaan en doorzettingsvermogen te tonen bij moeilijke situaties. Het versterken van je PsyCap kan een belangrijke eerste stap zijn als je behoefte hebt aan persoonlijke ontwikkeling of als je terugkerende problemen ervaart in je persoonlijk functioneren. Dit is afhankelijk van de complexiteit van je vraag en in hoeverre je doelen haalbaar zijn.

Coachingsdoelen
Vraag jij je af wat je kunt doen om je persoonlijke effectiviteit te verbeteren? Als A&G-psycholoog werk ik samen met jou de specifieke doelen uit voor de coaching gericht op verbeterd functioneren. Die kunnen bijvoorbeeld zijn:

 Jezelf krachtiger profileren en meer zelfzeker voelen.

 Je communicatiepatronen veranderen.

 Controle durven loslaten en minder perfectionistisch zijn.

 Jezelf persoonlijker opstellen naar anderen.

 Je empathisch vermogen vergroten.

 Je coachende kwaliteiten als leidinggevende versterken.

Belangrijk is om van tevoren af te spreken hoe het gewenste resultaat van de coaching zichtbaar zou kunnen zijn. Daarna maken we concreet en realiseerbaar plan van aanpak.

Aanpak persoonlijke ontwikkeling
In de coaching kan ik je op verschillende manieren helpen met het versterken van je persoonlijke effectiviteit. Jij mag kiezen welke vorm bij je past. Zo kunnen we stresserende situaties onder de loep nemen en met verschillende technieken je niet-helpende gedachten en overtuigingen ‘uitdagen’ en ombuigen naar helpende gedachten. We kunnen professionele rollenspelen inzetten om te zien hoe je bepaalde situaties benadert om vervolgens aan de hand van concrete tips te oefenen met nieuw gedrag. We kunnen een op maat gemaakte 360 graden feedback-vragenlijst inzetten om je zelfbeoordeling op relevante competenties te vergelijken met jouw feedbackgevers en de verschillen nader onderzoeken. We kunnen je levensbiografie bespreken en reflecteren op belangrijke momenten in je leven, je normen en waarden, inzichten en drijfveren. We kunnen je psychologisch kapitaal versterken met korte gerichte interventies. Ook kunnen we beknopte literatuur en informatie over thema’s bespreken zodat je je kennis erover verdiept. De meeste mensen hebben 6 sessies nodig.

Mijn rol
In de coaching bespreek je jouw verbeterstappen, inzichten, ervaringen en ontwikkelpunten. In mijn rol als A&G-psycholoog reflecteer ik daarop, geef ik feedback, breng verbanden en verdieping aan, geef ik tips en stimuleer je bij het creëren van situaties waarbij je jouw kwaliteiten benut en krachtiger wordt.

 

Persoonlijke Ontwikkeling in 4 stappen >


Bij Inspired at Work verloopt Persoonlijke Ontwikkeling in vier stappen.

Meer weten over de aanpak?
Bel 085 – 876 89 81
Of vul het contactformulier in.

Neem contact op >

1. Intakegesprek

De eerste stap in het traject begint met een intakegesprek. Samen bespreken we je situatie en vraag. Vaak vraag ik ook vragenlijsten in te vullen. In de probleemanalyse stellen we (haalbare) doelen en het gewenste resultaat vast.

2. Schriftelijk voorstel

Na het intakegesprek stel ik een schriftelijk plan van aanpak op. Hierin staan het aantal sessies (tijdspad), de doelen en de wijze waarop we de doelen willen bereiken.

3. Coachingssessies

Na akkoord op het voorstel plannen we de sessies in. De frequentie van de sessies gaat uiteraard in overleg. De meeste mensen willen bij aanvang frequent afspreken (1 keer in de 1 tot 2 weken). Later in het coachingstraject zit er meer tijd tussen de sessies (1 keer in de 3 tot 4 weken). Een sessie duurt 1 tot 1,5 uur, afhankelijk van jouw wens.

4. Evaluatiemoment

In de laatste sessie stellen we vast of de doelen zijn behaald en vooral wat je heeft geholpen. Soms vraag ik je een vragenlijst nogmaals in te vullen (die je bij het intakegesprek al hebt ingevuld) om te zien of bepaalde klachten zijn verminderd. Ook vraag ik je feedback op te halen in je omgeving, in het bijzonder bij anderen die verandering bij je hebben kunnen opmerken. Tenslotte plan ik een evaluatiemoment in vier maanden na de laatste coachingssessie. Vaak is het effect van de coaching dan echt goed zichtbaar.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.