“Ik kwam bij Eric terecht, die me liet reflecteren op allerlei werkgewoontes waar ik me niet of te weinig bewust van was. En passant leerde ik van alles over mijn sterke en zwakke kanten en hoe ik daar beter mee om kon gaan.”